Бонус програма Divacon BACK UP

Условия и параметри на програмата

В Бонус програмата Divacon BACK UP попадат автоматично всички юридически лица клиенти на ДИВАКОН ЕООД, чрез електронния магазин www.divacon.bg  

Бонус програмата BACK UP е насочена към корпоративни клиенти ползващи абонамент за доставка на офис консумативи и канцеларски материали от ДИВАКОН ЕООД. Бонус програмата Divacon BACK UP има за цел да поощри своите корпоративни клиенти.

Всички клиенти попадащи в Бонус програмата Divacon BACK UP възстановяват веднъж годишно 1% под формата на бонус точки от сумите изразходвани за покупки ** от електронния магазин www.divacon.bg собственост на  ДИВАКОН ЕООД.  

Бонус програмата Divacon BACK UP приема 1 лев = 1 бонус точка или 1 бонус точка = 1 лев

При определяне на сумата за възстановяване под формата на бонус точки не се взима под внимание начисленото ДДС съгласно фактурираните покупки на клиента.

** Извън Бонус програмата Divacon BACK UP попада продукти от категорията Копирни хартии“ поради нашите оптимални ценови условия за тази категория.

При недостатъчна наличност на бонус точки клиента има право да доплати разликата на заявената стока.

Общи условия на Бонус програмата Divacon BACK UP :

-        Трябва да бъдете юридическо лице;

-        Трябва да направите активна регистрация в електронния магазин на ДИВАКОН ЕООД на адрес www.divacon.bg .

-        Натрупаните бонус точки може да бъдат използвани единствено за покупка на стоки от електронния магазин www.divacon.bg собственост на ДИВАКОН ЕООД

-        ДИВАКОН ЕООД в края на всяка календарна година информира своите клиенти за натрупаните бонус точки към определена дата. Информация може да се изиска и от клиента по негово желание.

-        Всички клиенти участващи в Бонус програмата Divacon BACK UP се съгласяват с общите условия и условията за доставка на стока на електронния магазин www.divacon.bg

-        Натрупаните бонус точки могат да бъдат използвани по всяко време на годината от клиента след предварителна заявка от страна на клиента съгласно приетите модели на комуникация в електронния магазин www.divacon.bg

-        ДИВАКОН ЕООД си запазва правото при забавени плащания над 30 дни от страна на клиент участващ в програмата Бонус програмата Divacon BACK UP същия да бъде изключен от нея. Натрупаните бонус точки се губят при забавени плащания над 30 дни.  

-        ДИВАКОН ЕООД си запазва правото да променя Общите условия и параметрите на Бонус програмата Divacon BACK UP за което информира своите клиенти на електронния магазин www.divacon.bg.

-        ДИВАКОН ЕООД си запазва правото едностранно да прекрати Бонус програмата Divacon BACK UP за което ще информира своите клиенти на електронния магазин www.divacon.bg или под друга форма на комуникация със своите клиенти .

 

Утвърдил условия и параметри на програмата  Бонус програма Divacon BACK UP

ДИВАКОН ЕООД

София 19.06.2019 год.

check Артикулът е добавен в сравнения